Kun työstämätön asia tulee iholle, niin tiedostamaton vastareaktio voi iskeä


Omia sokeita pisteitään voi olla vaikea tunnistaa. Tällöin näihin liittyvät asiat tulevat iholle ja aiheuttavat kantajassaan ylilyövän moralisoivan vastareaktion ihmisten itsensä sitä tiedostamatta. Tällöin ihminen esimerkiksi Anne tekee suoria syy – seuraus -päätelmiä aiempien kokemustensa perusteella huomaamatta, että nyt tilanne on kuitenkin uusi ja erilainen. Tämä voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin sen ihmisen esimerkiksi Pekan kohdalla, joilla ei ole mitään tekemistä Annen aiempien kokemusten kanssa. Tahtomattaankin kuitenkin Pekka vedetään näihin Annen mustiin pisteisiin ja niistä johtuviin Annen vastareaktioihin mukaan. Tällöin Pekan yksilöllinen kohtaaminen ja oikeudenmukainen kohtelu voivat vaarantua. Tällöin Annen on ehkä mahdotontakin huomata, että harvoin ainoastaan yksi asia johtaa aina samaan lopputulokseen. Usein asioiden kehittymiseen tiettyyn suuntaan vaikuttavat monet osatekijät ja kukin ihminen niin Anne kuin Pekkakin ovat omia yksilöitänsä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Sanotaan nyt vaikka, että Pekalla on päihteiden satunnaiskäyttöä. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti johda siihen, että Pekka olisi myöhemmin automaattisesti päihderiippuvainen, vaan on hyvinkin mahdollista myös se, että Pekka lopettaa päihteen käytön. Olisi varmaan hyvä ennen johtopäätöksen tekemistä ensiksi keskustella siitä, miten paljon käyttöä on, mihin tilanteisiin se liittyy ja mitä Pekka itse ajattelee tilanteesta.

Tällaisessa tilanteessa Anne voi helposti yhden ainoan asian vuoksi tiedostamattaankin vahvistaa tietynlaista suhtautumista Pekkaan. Sanoisin kuitenkin, että tuskinpa meistä kukaan on täysin puhtoinen siinä mielessä, että ei olisi tullut elämässään mokailtua. Usein on kuitenkin hyvä antaa itsellemme ja toisillemme armoa näiden mokien suhteen.

Olisi hyvä, että Annen tilanteessa oleva tiedostaisi omat sokeat pisteensä ja työskentelisi näiden syynä olevien, mahdollisesti keskeneräisten prosessit saamiseksi läpikäydyiksi sen sijaan, että Anne heijastaa niitä Pekkaan. Olisi tärkeää, että Anne pystyisi automaattisen vastareaktion sijaan kohtaamaan Pekan mahdollisimman neutraalisti ilman ennakko-oletuksia ja keskustelemaan asioista avoimesti. Tärkeää olisi, että Anne ja Pekka voisivat aidosti jakaa ajatuksiaan keskenään ja huomioida tilanteen kokonaisuutena sekä luoda yhdessä rakentavia ratkaisuja muistaen, että jokaisessa tilanteessa on omat yksilölliset tekijänsä ja ratkaisunsa.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Elämä on hyvää ja kaunista

Kuuden kilsan treeni alkakoon

Musta